Het is geen geheim dat trauma & biohazard schoonmaakdiensten prijzig kunnen zijn. Alhoewel we er alles aan doen om de kosten zo schappelijk mogelijk te houden en een betaalbare dienst aan te bieden, kan het soms toch duurder uitpakken dan verwacht. Afhankelijk van het type klus en jouw specifieke situatie kan het zo zijn dat een gedeelte van de rekening, of soms zelfs de gehele rekening, wordt vergoed waardoor jij niks hoeft te betalen.

24/7 professionele desinfectie | 085 06 08 777 | Actief door geheel Nederland

Dus, hoe zit het nou precies met de schoonmaakkosten? Waarom zijn deze zo hoog vergeleken met een ’normale schoonmaak’? En wat zijn de opties om de kosten zo laag mogelijk te houden?

Schoonmaakkosten

Trauma & biohazard reiniging is niet zonder risico’s.

Schoonmaakkosten trauma & biohazard reiniging

Hoe hoog de kosten zullen zijn is vooraf nooit exact tot aan de komma te bepalen. Het hangt er allemaal maar net van af hoe lang de schoonmaak duurt, welke chemicaliën en processen er toegepast moeten worden, en hoeveel (medisch) afval er moet worden weggegooid. Om deze reden geven we nooit een totaalprijs, enkel een prijsindicatie, vaak zit de uiteindelijke prijs ongeveer tien tot vijftien procent af van de werkelijke eindprijs.

De kosten van een gemiddelde trauma & biohazard schoonmaak bestaan o.a. uit:

  • Uurtarief: Het overgrote deel van de kosten zal bestaan uit arbeidskosten, welke berekend worden per schoonmaker per uur. De kosten zullen lager zijn als er geen biologische gevaren aanwezig zijn (i.e. bloed, ontlasting, lichaamssappen etc.). Er is altijd een minimum schoonmaakduur van twee uur met twee schoonmaaktechnici die in rekening wordt gebracht.
  • PBM: Om veiligheidsredenen zijn onze technici verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te trekken. Standaard bestaat onze set uit een beschermde overall, overschoenen, maskers / respirators, handschoenen, en gezichtsbescherming. Dit zijn dure beschermingsmaterialen en niet te vergelijken met bijvoorbeeld de standaard handschoenen die een gemiddelde schoonmaker draagt. Tevens is het merendeel van de spullen maar éénmalig te gebruiken, waarna deze direct worden weggegooid als medisch afval.
  • Chemicaliën: We gebruiken een diversiteit aan gespecialiseerde chemicaliën tijdens ons werk, zoals geurneutralisators, desinfectantia, en enzymenreinigers. De gebruikte chemicaliën zijn prijzig, en moeten soms uit het buitenland geïmporteerd worden of speciaal voor ons worden gemaakt. De kosten voor de chemicaliën zijn afhankelijk van het type product en de gebruikte hoeveelheden.
  • Afval verwijderen: Trauma & Biohazard afval kan niet zomaar bij het reguliere vuil gezet worden. Er zijn speciale processen om dit op een correcte wijze weg te gooien. Het afval laten wij door een speciaal bedrijf ophalen die dit vervolgens verbrandt, hier moeten wij uiteraard ook voor betalen. Prijzen gaan gewoonlijk per zak, koker of medisch afvalcontainer, in gevallen waarbij er grote hoeveelheden afval weggegooid moeten worden (zoals bij hoarding opdrachten) rekenen we per stortcontainer.
  • Speciale processen: Afhankelijk van het type klus kunnen er speciale procedures, chemicaliën, of materialen vereist zijn, en dat betekent dat er ook extra kosten gemaakt zullen moeten worden. Mogelijke bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer oppervlakken verzegeld moeten worden of de ruimte een machinale geurbehandeling vereist.
  • Andere kosten: Indien nodig kunnen we helpen bij het inschakelen van andere professionals voor specifieke taken die er moeten gebeuren zoals: elektriciens, loodgieters, schilders etc. Zij zullen uiteraard hun eigen set van kosten met zich meebrengen.

Een grote biohazard schoonmaak opdracht.

Wie betaalt de rekening?

Wie uiteindelijk de schoonmaakkosten gaat betalen is lastig te bepalen. Zoals eerder vermeld hangt dit af van het type klus, en de specifieke situatie van de klant. Wat we wel kunnen zeggen is dat elke klus sowieso betaald zal moeten worden door iemand. Er is geen ‘’gratis lunch’’, tenzij het schoonmaakbedrijf je vrijwillig helpt als een daad van liefdadigheid. Over het algemeen worden trauma & biohazard schoonmaakkosten op vier manieren voldaan:

Verzekering

Trauma & Biohazard schoonmaakkosten kunnen gedeclareerd worden bij sommige verzekeraars onder de woonverzekering, overlijdensrisicoverzekering, ongevallenverzekering of uitvaartverzekering. Echter hangt dit af van de specifieke situatie en polisvoorwaarden van de verzekerde, check dus altijd bij je verzekeraar of je de kosten kan declareren. Kosten die verzekeraars dekken zijn bijvoorbeeld schoonmaak na een onopgemerkt overlijden, bedrijfsongevallen, medische schoonmaakopdrachten en schoonmaak plaats delict. Incidenten waarbij de verzekering minder snel zal uitkeren zijn bijvoorbeeld het ontgeuren bij dierlijke ontlasting, schoonmaken van drugslabs, en schoonmaken bij verzamelwoede – maar ook hierbij geldt, niet geschoten is altijd mis.

Indien je de kosten bij je verzekeraar wilt declareren is het aan te raden om van te voren informatie op te vragen alvorens de reinigingswerkzaamheden uit te laten voeren. Misschien heeft het verzekeringsbedrijf bepaalde eisen m.b.t. de schoonmaak of werken zij enkel met specifieke door hun uitgekozen bedrijven.

LEES OOK: LIJKGEUR VERWIJDEREN NA ONOPGEMERKTE DOOD

Vereniging van Eigenaren

We maken ook met regelmaat mee dat de kosten worden voorgeschoten of vergoed door de VvE. Soms is het bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wie de kosten gaat voldoen, of heeft de verantwoordelijke persoon er op dat moment niet genoeg geld voor. Het komt dan met regelmaat voor dat de VvE de kosten vergoed, waarna er op een later moment wordt bekeken wie er aansprakelijk gesteld zal worden voor de factuur.

Woningcorporatie

Wanneer een overlijden plaatsvindt in een huurwoning is het normaliter zo dat de kosten voor rekening zijn van de nabestaanden. Indien de nabestaanden afstand doen van de erfenis, dan doen zij ook afstand van alle baten en lasten waardoor zij niet meer verantwoordelijk zijn voor het schoon en leeg opleveren van de huurwoning.

Alhoewel dit de norm is zijn er ook uitzonderingen. Sommige woningcorporaties zien het als hun verantwoordelijkheid om de nabestaanden te ontlasten en nemen daarom de schoonmaakkosten op zich. Dit is echter per woningcorporatie verschillend en zeer zeker niet de norm. Ook kan het zo zijn dat er veel overlast ontstaan door het overlijden, denk bijv. aan een langdurig overlijden met veel vochtverlies en geuroverlast, en de woningcorporatie besluit dit z.s.m. op te laten ruimen op hun kosten. Deze kosten worden dan op een later moment neergelegd bij de nabestaanden of op een andere manier verrekend.

Overheidshulp

Soms helpt de overheid nabestaanden d.m.v. financiële steun, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente. Of iemand in aanmerking komt voor overheidssteun is afhankelijk van de situatie en moet besproken worden met de rijksoverheid.

Het komt ook wel eens voor dat een overlijden zodanig traumatisch is of veel overlast creëert voor de omgeving dat lokale gemeentes of politie besluiten een specialistisch bedrijf in te huren voor de schoonmaak. Achteraf wordt dan bepaald of de kosten verhaald zullen worden op de nabestaanden of niet.

In de zomer van 2022 is er in de tweede kamer besloten dat nabestaanden niet meer verantwoordelijk gesteld zullen worden voor de schoonmaak na moord. Wat dit exact zal inhouden, en op welke wijze de overheid nabestaanden zal helpen / compenseren is nog onduidelijk. De bedoeling is dat in het plan niet alleen fatale misdrijven, maar ook suïcides worden meegenomen.

Zelf betalen

Als de bovenstaande opties niet van toepassing zijn, dan zal jij zelf (of jouw organisatie) de rekening moeten betalen.

Hulp nodig bij de reiniging na een trauma incident? Neem dan contact op met de Frisse Kater. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.

(Like ons op Facebook en deel s.v.p. dit artikel via social media zodat je anderen hiermee kunt informeren.)

Over Schoonmaakbedrijf Frisse Kater

FRISSE KATER is opgericht in september 2014 en gespecialiseerd in het reinigen van extreme & uitzonderlijke situaties. Wij opereren landelijk en zijn 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar. De resultaten van ons werk zijn meer dan indrukwekkend. In tegenstelling tot andere reinigingsbedrijven houden wij ons (bijna) uitsluitend bezig met de reiniging van extreme & uitzonderlijke situaties. Hierin zijn wij beslist uniek in Nederland. Door deze specialisatie kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen, en de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk, met een ongeëvenaarde standaard van kwaliteit en service.

T: 085 06 08 777 E: info@frissekater.nl