Schoonmaak na zelfmoord door alcohol en/of medicijnen

Frisse Kater B.V. | 10+ Jaar Ervaring | 085 06 08 777

Verhanging is, zowel bij mannen als vrouwen, veruit de meest gebruikte zelfdodingsmethode in Nederland. Wij hebben hier eerder over geschreven. Een andere veelgebruikte methode is het doorsnijden van de polsen, ook hier hebben wij eerder over geschreven.

In dit artikel zullen wij een derde veelvoorkomende methode bespreken: het innemen van medicijnen en/ of alcohol. Vooral onder vrouwen is dit een veelvoorkomende methode. Zij nemen twee keer zo vaak als mannen medicijnen en/of alcohol in met fatale afloop.

Alcoholist overlijden zelfmoord
Bewoner was in de woning overleden door alcoholmisbruik.

Zelfmoord en poging tot zelfmoord

Wanneer we over zelfmoord spreken, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende termen die hierbij worden gebruikt. Zelfmoord is het overlijden veroorzaakt door gedragingen die iemand uitvoert met de intentie om te sterven. Suïcidale gedachten omvatten het plannen of overwegen van zelfmoord. En suïcidale pogingen zijn potentieel verwonende gedragingen die bedoeld zijn om de dood te veroorzaken maar uiteindelijk niet slagen.

Zelfmoord is een ernstig probleem dat over de gehele wereld plaatsvindt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie plegen wereldwijd meer dan 700.000 mensen per jaar zelfmoord. Dat is één sterfgeval per 40 seconden. In Nederland overlijden ongeveer 2.000 mensen door zelfmoord op jaarbasis.

Zelfmoord is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden in Nederland onder mensen die worstelen met middelenmisbruik. Mensen met een alcoholmisbruikstoornis hebben 8 tot 10 keer meer kans om te overlijden door zelfmoord. Gemiddeld vindt één op de drie zelfmoordpogingen plaats onder invloed van alcohol. Er is een goed vastgestelde connectie tussen zelfmoord en alcoholgebruik. Er is echter minder bekend over de relatie tussen zelfmoord en andere vormen van middelenmisbruik.

Zelfmoord door alcohol

Acute alcoholvergiftiging is de hoofdoorzaak van alcohol gerelateerde zelfmoorden. Zelfmoord en misbruik van alcohol zijn complexe kwesties. Naast bijdragende factoren zoals verminderde remmingen en een slecht oordeelsvermogen, kan alcohol ook een verhoogd risico op suïcidaal gedrag veroorzaken door het potentieel om psychologische stress en agressief gedrag te vergroten.

Personen die kampen met stemmingsstoornissen (met name depressie) en worstelen met alcoholmisbruik kunnen een relatief hoger risico op zelfmoord hebben dan degenen zonder geestelijke gezondheidsproblemen. Dit risico kan toenemen naarmate wij ouder worden. Vooral mannen van middelbare leeftijd en ouderen zijn hier extra gevoelig voor.

Alcohol kan hiermee direct tot de dood leiden (i.e. ‘jezelf dooddrinken’) of aan de dood bijdragen doordat het iemand de ‘laatste zet’ geeft om zelfmoord te plegen op welke manier dan ook.

Zelfdoding door drugsoverdosis gecombineerd met alcohol.

Zelfmoord door medicijnen

Alcohol is echter niet de enige substantie die, bij misbruik, het risico op zelfmoord verhoogt. Zowel illegale als legale (met name voorgeschreven) medicijnen / drugs kunnen een rol spelen bij het vergroten van de kans op suïcide. Er is door middel van verschillende studies aangetoond dat het merendeel van de mensen die door zelfmoord overlijden, bedwelmd waren op het moment van overlijden (door alcohol, medicijnen of drugs).

Een overdosis met medicijnen treedt op wanneer iemand een ongunstige fysieke reactie heeft als gevolg van het innemen van te veel van een bepaald medicijn of verschillende medicijnen. Een overdosis wordt veroorzaakt wanneer iemand opzettelijk het medicijn gebruikt (om ‘high’ te worden of bij een zelfmoordpoging). Een overdosis kan ook optreden door onopzettelijk overmatig gebruik.

Er is geen vaste regel voor hoelang het duurt om een overdosis te krijgen. Medicijnen in het lichaam worden op verschillende snelheden gemetaboliseerd. Het is bijna onmogelijk om te weten hoelang het duurt voordat iemand een overdosis krijgt van pillen omdat het moeilijk is om te weten hoe een bepaald medicijn het individu zal beïnvloeden.

Veel verslaafden gaan op den duur medicijnen combineren met alcohol. Veel gebruikers van voorgeschreven medicijnen die niet verslaafd zijn, of er niet afhankelijk van zijn, consumeren bijvoorbeeld tegelijkertijd ook alcohol, ondanks medisch advies om dat niet te doen. (Voorgeschreven) medicijnen en alcohol kunnen een gevaarlijke combinatie zijn.

Pijnstillers en alcohol zijn wellicht de ergste om te mengen. Beide vertragen de ademhaling op verschillende manieren en remmen de hoestreflex, wat ‘een dubbel effect’ creëert die de ademhaling volledig kan stoppen.

Alcohol interacteert ook met angst remmende medicijnen (zoals Alprazolam), antipsychotica, antidepressiva, slaapmedicatie en spierverslappers. Dit versterkt de sederende effecten van de medicijnen, en veroorzaakt slaperigheid en duizeligheid. Dit verhoogt de kans op vallen en ongelukken.

Hopelijk zal nooit de dag aanbreken dat je verantwoordelijk gesteld wordt voor het schoonmaken na een zelfmoord (poging). Mocht de situatie zich onverhoopt toch voordoen, weet dan dat onze schoonmaaktechnici 24/7 klaar staan om jou te ontzorgen.

Hulp nodig bij het schoonmaken na het doorsnijden van de polsen? Neem dan contact op met Frisse Kater BV. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.

(Like ons op Facebook en deel s.v.p. dit artikel via social media zodat je anderen hiermee kunt informeren.)

Over Frisse Kater B.V.

FRISSE KATER is opgericht in september 2014 en gespecialiseerd in het reinigen van extreme & uitzonderlijke situaties. Wij opereren landelijk en zijn 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar. De resultaten van ons werk zijn meer dan indrukwekkend. In tegenstelling tot andere reinigingsbedrijven houden wij ons (bijna) uitsluitend bezig met de reiniging van extreme & uitzonderlijke situaties. Hierin zijn wij beslist uniek in Nederland. Door deze specialisatie kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen, en de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk, met een ongeëvenaarde standaard van kwaliteit en service.

T: 085 06 08 777 E: info@frissekater.nl