Schoonmaak na overlijden / onopgemerkte dood

24/7 Dienstverlening voor de schoonmaak na overlijden – Landelijke dekking

Schoonmaak Na Overlijden / Onopgemerkte Dood

Frisse Kater B.V. | 10+ Jaar Ervaring | 085 06 08 777

Wanneer er wordt gesproken over schoonmaak na overlijden wordt hiermee verwezen naar het schoonmaken, desinfecteren en ontgeuren van ruimtes en oppervlakken na een overlijden. Niet ieder overlijden vereist echter een specialistische reiniging. Indien er weinig tot geen vervuiling vrijkomt tijdens of na het overlijden, is het vanuit een hygiëne perspectief niet benodigd om een specialistische reinigingsfirma in te schakelen. De hoeveelheid vervuiling is dan over het algemeen niet groter dan 20 centimeter in diameter.

Een overlijden kan ook onopgemerkt plaatsvinden. Dit heet een onopgemerkte dood of lijkvinding. Wanneer het een overlijden betreft waarbij de overledene langer dan twee weken onopgemerkt blijft, wordt er gesproken over een ‘woningdood’ of ‘langdurig onopgemerkt overlijden’. Omdat de hoeveelheid vrijgekomen vervuiling bij een onopgemerkt overlijden vaak aanzienlijk is zal er bijna altijd een professionele schoonmaak benodigd zijn.

Zowel bij een overlijden in bijzijn van familie als een onopgemerkt overlijden, zijn nabestaanden altijd verantwoordelijk voor het schoon en geurvrij opleveren van de stervenslocatie. Omdat de schoonmaak na overlijden zeer specialistisch werk is raden wij nabestaanden nooit aan om de schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zelf uit te voeren. Ook niet als ‘verwerkings- of afsluitingsproces’. Dit zal enkel leiden tot meer psychologische stress en trauma.

Onze getrainde schoonmaaktechnici staan 24/7 klaar om te helpen met de schoonmaak van stervenslocaties. Bij spoed kunnen wij vaak al binnen 2 uur op locatie zijn. Wij maken de plek van overlijden niet enkel schoon, maar ontsmetten en ontgeuren de ruimte(s) ook compleet. Na ons vertrek is het alsof er nooit iets is gebeurd. Dat beloven wij.

Schoonmaak na overlijden is specialistisch werk

De schoonmaak na overlijden en onopgemerkte dood is een zeer specialistische vorm van reiniging die niet zomaar uitgevoerd kan worden door de eerste de beste schoonmaker. Het incorrect reinigen van een ruimte waarin een persoon is overleden kan tot allerlei gezondheidsrisico’s leiden voor zowel de schoonmaker, als huidige en toekomstige bewoners van de ruimte. Ruimtes bevuild met grote hoeveelheden bloed en lichaamsvloeistoffen kunnen schadelijke bloedoverdraagbare ziekteverwekkers bevatten. Zoals: HIV, hepatitis B, hepatitis C, en MRSA. Kennis, expertise en aandacht zijn dus een absolute vereiste.

Schoonmaak na overlijden als ‘afsluitingsproces’

Sommige personen zien de schoonmaak na overlijden als een afsluitingsproces of manier om het verdriet te verwerken. Echter moet hier niet zo gemakkelijk over gedacht worden. Mensen rouwen op verschillende manieren. Er is geen universeel ‘vijf-staps’ rouwproces dat op iedereen toepasbaar is. Mensen rouwen op hun eigen tempo, met hun eigen mix van emoties, en hun eigen culturele achtergrond die bepaalt hoe zij denken over de dood. Maar iedereen heeft hetzelfde doel: de overleden persoon blijven herdenken, maar tegelijkertijd ook door kunnen gaan met het leven.

Voor sommigen lijkt het schoonmaken na overlijden van een dierbare een verstandig onderdeel van dit proces. Maar het schoonmaken kan niet vergeleken worden met het opbergen en uitruimen van iemands bezittingen na overlijden. Een manier om herinneringen op te halen aan de overleden persoon, hem of haar te herdenken, en de verdrietige periode af te sluiten. Een bitterzoet proces.

Schoonmaak na overlijden is confronterend en traumatisch

We kunnen je vertellen dat de schoonmaak verre van bitterzoet zal zijn, noch mooi. Zelfs een ’simpel’ overlijden, zonder geweld of ontbinding, kan een zeer onaangename ervaring zijn om mee te maken. De ruimte kan medisch, rommelig, misselijkmakend, en soms zelfs schokkend zijn. De geuren en beelden waar je mee geconfronteerd wordt zijn moeilijk om kwijt te raken, en niet de soort zaken die je als herinnering aan iemand wilt overhouden.

Het is nog bedroevender wanneer de herinneringen zijn verbonden aan een woning. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat sommige personen besluiten te verhuizen nadat ze een traumatisch incident meemaken. De ruimte zal voor altijd verbonden zijn aan de herinnering van hetgeen dat heeft plaatsgevonden. Als het desbetreffende overlijden al zwaar was, dan kan de schoonmaak na overlijden net zo traumatisch zijn. De mix van het normale plezierige aspect van je woning gemengd met de vreemde kant van de dood is een verontrustende combinatie.

Wie is er verantwoordelijk voor de schoonmaak na overlijden?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de politie niet verantwoordelijk voor de schoonmaak na overlijden. Zij maken een plek van overlijden dan ook nooit schoon. Wettelijk gezien valt de verantwoordelijkheid hiervoor altijd bij de directe familie (i.e. erfgenamen). Indien zij de erfenis verwerpen vervalt ook hun verantwoordelijkheid voor de schoonmaak en ontruiming.

Alhoewel het schoonmaken en ontruimen van een woning na overlijden de verantwoordelijkheid is van de directe familie. Betekent dit natuurlijk niet dat u de werkzaamheden ook daadwerkelijk zelf hoeft uit te voeren. Sterker nog, wij raden dit ten strengste af.

Waarom niet zelf schoonmaken na overlijden of onopgemerkte dood?

Wanneer een lichaam wordt gevonden en het ontbindingsproces al is begonnen, moet het ontsmettingsproces worden uitgevoerd door professioneel opgeleide schoonmaaktechnici om de huidige en toekomstige bewoners van de woning te beschermen. Het menselijk lichaam begint 15 minuten nadat het hart stopt met kloppen te ontbinden. De bacteriën die zich van nature in het lichaam bevinden beginnen deze dan van binnenuit op te eten. Deze bacteriën produceren gassen die ervoor zorgen dat het lichaam zichzelf opblaast als een ballon. Uiteindelijk zorgt dit proces ervoor dat het lichaam scheurt waardoor lichaamssappen weglopen uit het lichaam.

Hiernaast zijn er ook insecten aanwezig tijdens het bovenstaande proces. Ze leggen eieren in open wonden, de ogen, neus en mond. Deze eieren ontwikkelen zich tot maden. De maden eten het lichaam op en ontwikkelen zich uiteindelijk ook weer tot vliegen waarna het proces zich weer herhaalt. De eerste vliegen kunnen al binnen 15 minuten na het overlijden verschijnen.

Ontbinding brengt gevaren met zich mee

Soms kunnen er dagen, weken of zelfs maanden voorbijgaan voordat het ontbindingsproces wordt opgemerkt. De GGD Amsterdam meldt bijvoorbeeld dat er in Amsterdam om de dag het lijk van iemand wordt aangetroffen die langer dan 24 uur dood is. Wij krijgen zelf meerdere van zulke verzoeken per week binnen. Gedurende deze periode zullen zeer extreem onaangename geuren, (vormen van zwaveldioxide), de ruimte doordringen en zich gaan vestigen in meubels en andere voorwerpen en oppervlakken.

Hiernaast is er ook een direct gevaar voor de gezondheid wanneer men zelf gaat schoonmaken. Gebrek aan kennis over de schoonmaak na overlijden kan tot allerlei ziektes leiden zoals hepatitis A, B, C, D, E en G. Maar ook HIV, en HTLV-I.

De schoonmaak na overlijden is al met al dus een complexe, lange taak. De periode van rouw is een tijd om te reflecteren, samen te zijn met je dierbaren, en zorg te dragen voor je eigen mentale gezondheid – en dat komt bovenop alle praktische zaken die er geregeld moeten worden na een overlijden. Waarom zou je meer stress en uren bovenop deze mix toevoegen?

Professionele schoonmaak na overlijden of onopgemerkte dood

Het schoonmaken van een ruimte waarin iemand is overleden en is gaan ontbinden omvat – maar is niet beperkt tot – het desinfecteren, herstellen, verwijderen en verpakken voor verwijdering van alle materialen die een ’biohazardous infectiegevaar vormen’, en voorwerpen die besmet zijn geraakt met lichaamssappen, (bloed, urine etc.), en onaangename geuren.

De eerste stap

In de praktijk betekent dit dat wij bij aankomst op een overlijdenslocatie eerst een plan van aanpak maken betreffende wat er moet gebeuren om de ruimte weer naar een normale, veilige toestand te brengen. Alle vervuilde voorwerpen en oppervlakken worden geïdentificeerd en schoongemaakt. Indien deze niet schoon te maken zijn worden deze, waar mogelijk, verwijderd als medisch afval.

De tweede stap

Na de eerste fase oogt de ruimte ‘schoon’, maar zit natuurlijk nog vol met bacteriën. Voegen, beton, houten vloeren, en ondervloeren kunnen potentieel allemaal besmet zijn en daarmee dus een gevaar voor de gezondheid vormen. Onze schoonmaaktechnici zijn getraind in het professioneel ontsmetten van vervuilde ruimtes, en hebben de benodigde know-how wanneer het aankomt op het gebruik van desinfectiemiddelen. Wij werken met verschillende soorten desinfectiemiddelen, en kiezen altijd een gepast product voor de aanwezige typen bacteriën en virussen. Een natuurlijk overlijden is namelijk anders dan een situatie waarbij iemand bijvoorbeeld is overleden aan MRSA of Ebola.

De derde stap

Wanneer de ruimte is schoongemaakt en lokaal gedesinfecteerd, volgt de laatste stap: totale desinfectie. Hierbij desinfecteren wij de gehele ruimte / woning van top tot teen. Ook ontgeuren wij de gehele ruimte / woning compleet zodat toekomstige bezoekers geen last hebben van onaangename geuren zoals lijklucht. Nadat dit proces is voltooid kan een ieder met een gerust hart de ruimte / woning binnenstappen. Zonder te hoeven vrezen voor mogelijke gezondheidsrisico’s.

Getrainde schoonmaaktechnici

Onze schoonmaaktechnici werken volgens strenge standaarden en worden intern opgeleid gedurende een 2-jarig opleidingstraject. Daarnaast is er te alle tijden een supervisor aanwezig tijdens de werkzaamheden om minder ervaren werknemers te ondersteunen. Onze werkwijze is zeer net en effectief. We zijn geen ontruimingsbedrijf dat binnenkomt en alles weggooit, dat kan iedereen namelijk wel. Onze schoonmaaktechnici zullen altijd proberen om de ruimte zo schoon mogelijk achter te laten met zo min mogelijk schade. Indien nodig zullen we persoonlijke eigendommen en aangetaste oppervlakken zoals vloeren afbreken en verwijderen volgens de wetgevingen omtrent medisch afval. Wij hebben tevens ook een vergunning hiervoor, medisch afval mag namelijk niet door iedereen afgevoerd worden.

Kosten schoonmaak na overlijden

Zoals vermeld op onze tarievenpagina starten prijzen voor trauma & biohazard reiniging vanaf €990,00 en lopen vervolgens op afhankelijk van het type opdracht en de daarbij behorende specifieke factoren. Wij werken altijd met all-in prijzen waarbij de kosten voor transport, persoonlijke beschermingsmiddelen, chemicaliën, schoonmaakmaterialen enzovoorts zijn inbegrepen.

Aan de hand van enkele telefonische vragen kunnen wij een tamelijk nauwkeurig beeld schetsen van de uit te voeren werkzaamheden. Gebasseerd op deze schets voorzien wij u van een vrijblijvend voorstel voor de schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden. Dit is altijd een all-in totaalprijs zonder verassingen achteraf.

Woningontruiming en afvoeren van afval

Wanneer u ons inhuurt voor de schoonmaak na overlijden is dit altijd enkel en alleen voor de plek van overlijden. Wij verwijderen alle vervuiling die tijdens en na het overlijden is vrijgekomen. Hierna worden de bevuilde oppervlakken gedesinfecteerd en ontgeurd. Al het medische afval wordt door ons afgevoerd.

Indien u het prettig vindt dat wij ook de gehele woning ontruimen, schoonmaken en verkoopklaar opleveren is dat ook mogelijk. Onze collega’s zullen dan na afloop van de schoonmaak na overlijden een ronde maken door de woning. U ontvangt op een later moment dan per email een voorstel voor de (overige) ontruimings- en schoonmaakwerkzaamheden.

Laat ons u helpen

Het overlijden van een dierbare is een van de zwaarste ervaringen waar iemand mee zal kampen gedurende zijn leven. Iedereen heeft zijn eigen proces om hiermee om te gaan – of niet mee om te gaan. Ook wij hebben hier persoonlijke ervaringen mee, maar onze ervaringen zijn niet de jouwe. We willen je enkel laten weten dat we klaar staan om te helpen. Wij kunnen niet met je rouwen, maar wel de schoonmaak na overlijden verzorgen, zodat jij je kan richten op hetgeen dat echt belangrijk is.

Onze schoonmaaktechnici zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.