Onze missie

De weg naar bewustwording en een wezenlijk verschil maken in de wereld

Waar we voor staan

Onze maatschappij verhard en polariseert steeds verder. Als wij de komende jaren zo doorgaan zal het aantal woningdoden en woningvervuilers alleen maar verder toenemen. Het is de consequentie van een maatschappij waarin er niet meer naar elkaar wordt omgekeken.

Frisse Kater B.V. helpt niet enkel met het schoonmaken en opruimen tijdens de meest duistere periodes in een mensenleven, maar geeft woningdoden en woningvervuilers ook het respect dat zij verdienen. Dit doen wij door middel van hun verhalen te delen, en hun vergeten stem te laten horen.

Wij delen de verhalen achter het vuil en de tragiek*. Niet ter sensatie of amusement. Maar als tegengeluid tegen de extreme individualisering die alsmaar verergert. Wij zijn van mening dat iedereen een waardig bestaan en einde verdient.

Het probleem van woningdoden en woningvervuilers zal hoogstwaarschijnlijk nooit compleet verdwijnen. Maar door actieve bewustwording kunnen we op zijn minst ons steentje bijdragen om het probleem te verminderen, en misschien zelfs te overkomen.

*Uiteraard proberen we hierbij de privacy en anonimiteit van onze klanten zoveel mogelijk te waarborgen. Niet alles kan altijd (direct) gedeeld worden.

Waar we voor gaan

De gemiddelde Nederlander heeft het financieel gezien zeer goed. Elders in de wereld is dit heel anders. Als Nederlandse firma beschouwen wij het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de minderbedeelden te helpen.

Dit doen wij door standaard drie procent van de totale maandomzet te reserveren. Hiermee helpen wij de allerarmste mensen in de wereld. Personen die moeten overleven met minder dag $1,00,- per dag. Op deze manier zijn wij in staat honderden gezinnen per jaar een nieuwe start te geven.

We proberen zodoende met onze handen, als met onze financiële middelen een wezenlijk verschil te maken in de wereld. In Nederland doen wij dit d.m.v. onze fysieke werkzaamheden, en het inspireren en motiveren van mensen om een positieve verandering in de maatschappij teweeg te brengen. Buiten Nederland doen wij dit door middel van substantiële financiële bijdragen in de levens van de meest behoeftigen.

Zo hopen wij als bedrijf een goede balans te creëren tussen daad en woord, en de wereld uiteindelijk beter achter te laten dan hoe wij deze hebben aangetroffen. Onze eigen kaars zal niet minder sterk branden wanneer wij hiermee die van een ander aansteken.