Illegale drugslabs schoonmaken: Het 12-stappenplan

Frisse Kater B.V. | 10+ Jaar Ervaring | 085 06 08 777

Illegale drugslabs zijn uiterst toxische, chemische mijnvelden. Brand- en ontploffingsgevaar is haast altijd aanwezig door de vele vluchtige verbindingen die worden gebruikt tijdens het productieproces. Een drugslab zou daarom dan ook nooit betreden moeten worden voordat de ruimte is leeggehaald door een calamiteitenteam, gespecialiseerd in het verwijderen van drugsafval. De ruimte zomaar betreden kan leiden tot diverse symptomen variërend van hoesten, misselijkheid en duizeligheid, tot chemische verbrandingen, ernstige schade aan de longen, en zelfs de dood. Blootstelling aan chemicaliën die zich in illegale drugslabs bevinden kan plaatsvinden d.m.v. inhalatie, absorptie of door direct contact met de huid.

Naast de aanwezige chemische gevaren in illegale drugslabs, zijn er ook fysieke gevaren zoals boobytraps die geplaatst zijn om het lab te beschermen tegen mogelijke vijanden. Denk hierbij aan spijkermatten, zelfgemaakte bommen, en explosieven. Om nogmaals te herhalen, illegale drugslabs zouden nooit zomaar betreden moeten worden voordat officiële, daartoe opgeleide teams het laboratorium hebben ontmanteld en leeggehaald.

Illegale drugslabs schoonmaken: Het 12-stappenplan
Drugslab in particuliere woning schoonmaken.
Illegale drugslabs schoonmaken

Het schoonmaken van illegale drugslabs is een lang en intensief proces dat er ongeveer als volgt uitziet:

Stap 1: De eerste stap is om het pand veilig te stellen. Indien er het vermoeden bestaat dat er een illegaal drugslab aanwezig is, betreed het gebouw dan nooit zelf. Bel de politie en laat eerst de daarvoor geschikte milieuspecialisten het gebouw betreden en alle gevaarlijke chemicaliën verwijderen en afvoeren. Het is pas na deze stap dat het werkelijke testen en schoonmaken kan beginnen. De schoonmaaktechnici die dit werk uitvoeren hebben beschikking over de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oogbescherming, handbescherming, voetbescherming, ademhalingsbescherming en chemie resistente overalls.

Stap 2: De tweede stap is om het pand te ventileren. Drugslabs moeten voordat de schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden geventileerd worden met schone buitenlucht. Er zijn hier verschillende methodes voor, soms wordt er ook gebruik gemaakt van blowers en / of luchtreinigers met HEPA filters vóór, tijdens en ná het schoonmaakproces. Mogelijke aanwezige airco systemen / mechanische ventilaties moeten compleet uitgeschakeld worden vóór en tijdens het schoonmaakproces om her-besmetting te voorkomen.

Stap 3: De derde stap is om een lijst van uit te voeren werkzaamheden vast te stellen. Meten is weten, het van te voren meten van de aanwezige vervuilingen in het pand geeft een idee van de staat van vervuiling. Op deze manier kan er besloten worden wat er schoongemaakt kan worden, en wat direct weggegooid moet worden (vaak is het verstandiger om gewoonweg alle poreuze oppervlakken / voorwerpen te verwijderen).

Dergelijke testen moeten uitgevoerd worden door milieuspecialisten met de benodigde certificeringen. Het testen geeft een idee hoe veilig de ruimte is, wat voor persoonlijke beschermingsmiddelen er benodigd zijn, en of schoonmaken überhaupt nodig is. Het geeft ook een aanduiding van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden, en het bijbehorende kostenplaatje.

Stap 4: De vierde stap is om een specifiek schoonmaakplan op te stellen.  Voordat er daadwerkelijk met schoonmaken wordt begonnen is het belangrijk een plan op te stellen met mogelijke gevaren, onder welke werkomstandigheden de schoonmaak uitgevoerd zal worden, benodigde niveaus van persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Daarnaast wordt er ook besloten of het pand compleet gestript zal worden of enkel schoonmaken voldoet, of het nodig is om oppervlakken af te dichten, en wat er zal gebeuren met al het aanwezige vuil.

Stap 5: De vijfde stap is om alle vervuilde materialen te verwijderen. Voordat het schoonmaken begint moeten eerst alle grove stukken vuil worden verwijderd, en moet de ruimte wederom worden geventileerd, het liefst 24 uur lang.

Stap 6: De zesde stap is om alle vloeren en muren te stofzuigen met een industriële veiligheidszuiger van de hoogste veiligheidsklasse. Indien er tapijt aanwezig is in de woning moet dit verwijderd worden, dit kan niet worden gestofzuigd. Deze stap zal wat van de vervuiling wegnemen, maar zeker niet alles.

Stap 7: De zevende stap is een voorwas van alle harde oppervlakken. Nadat alle voorwerpen uit de woning zijn verwijderd, en alles is schoon gezogen, moeten muren, plafonds en andere harde oppervlakken worden gewassen met een speciaal reinigingsmiddel. Tijdens het schoonmaakproces mag nooit en te nimmer gebruik worden gemaakt van bleek of ammonia, wanneer deze twee producten in contact komen met de chemicaliën die zich in de woning bevinden kan dit leiden tot de formatie van giftige gassen. Tijdens deze stap kan het gebruikte water ook getest worden om te bepalen of dit veilig is om weg te spoelen, of dat dit apart moet worden afgevoerd.

Stap 8: Schoonmaken en afdichten van ventilatiekanalen. Indien er een airco of mechanische ventilatiesystemen aanwezig zijn moeten deze worden afgesloten en gesloten blijven tijdens het schoonmaakproces. De schoonmaak van dergelijke systemen moet overgelaten worden aan specialistische bedrijven die hiervoor zijn opgeleid.

Stap 9: De negende stap is het grondig wassen en spoelen van het gehele pand. Dit is hetzelfde proces als stap 7, maar dan stuken uitgebreider. Alle harde oppervlakken moeten ingespoten worden met reinigingsmiddelen, agressief worden schoon geschrobd, en afgespoeld met water. Eerst worden de plafonds gedaan, daarna de muren en tot slot de vloeren. Alle overige harde oppervlakken zoals aanrechten en meubels moeten ook schoongemaakt worden. Na elke schoonmaakronde moeten de oppervlakken afgespoeld worden met schoon water. Dit proces moet minstens 3 maal herhaald worden, en soms tot 11 of 12 keer!

Stap 10: De tiende stap is het besluiten om wel of niet af te dichten. Het afdichten van bevuilde muren, plafonds en vloeren met speciale coatings kan een extra laag bescherming bieden maar zou nooit uitgevoerd moeten worden zonder de ruimte eerst grondig schoon te maken.

Stap 11: De elfde stap bestaat uit het doorspoelen van leidingen. Chemicaliën die worden gebruikt in illegale drugslabs belanden vaak in de wasbak of het toilet. Dit leidt vanzelfsprekend tot de vervuiling van leidingen met alle gevolgen van dien. Leidingen moeten daarom grondig worden doorgespoeld met genereuze hoeveelheden schoon water tijdens het schoonmaakproces. Wasbakken, badkuipen en toiletten met duidelijk zichtbare verkleuringen en beschadigingen moeten verwijderd en weggegooid worden.

Stap 12: De twaalfde stap bestaat is een eindtest. Nadat alle werkzaamheden zijn voltooid is het belangrijk een eindtest uit te voeren om te kunnen meten met welk percentage de aanwezige vervuilingen zijn gedaald. Indien de aanwezige waardes niet acceptabel zijn moet het schoonmaakproces weer worden herhaald.

Op zoek naar een professionele partij voor de schoonmaak van een illegaal drugslab na de ontmanteling en ontruiming? Neem dan contact op met de Frisse Kater. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.

(Like ons op Facebook en deel s.v.p. dit artikel via social media zodat je anderen hiermee kunt informeren.)

Over Schoonmaakbedrijf Frisse Kater

FRISSE KATER is opgericht in september 2014 en gespecialiseerd in het reinigen van extreme & uitzonderlijke situaties. Wij opereren landelijk en zijn 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar. De resultaten van ons werk zijn meer dan indrukwekkend. In tegenstelling tot andere reinigingsbedrijven houden wij ons (bijna) uitsluitend bezig met de reiniging van extreme & uitzonderlijke situaties. Hierin zijn wij beslist uniek in Nederland. Door deze specialisatie kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen, en de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk, met een ongeëvenaarde standaard van kwaliteit en service.

T: 085 06 08 777 E: info@frissekater.nl