Hulp bij vervuild huis

Frisse Kater B.V. | 10+ Jaar Ervaring | 085 06 08 777

Woningvervuiling is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Alleen al bij de GGD komen er op jaarbasis enkele duizenden melding binnen hieromtrent. Het merendeel van deze meldingen betreft licht problematische woonhygiëne. Dit is echter enkel het topje van de ijsberg. Mensen kunnen tientallen jaren verborgen in vervuiling leven, dit is met name het geval bij ernstige woningvervuiling.

Het traject dat doorlopen moet worden alvorens er hulp ingeschakeld wordt voor de woningvervuiling is voor ieder persoon anders. Over het algemeen zijn er drie paden die bewandeld kunnen worden:

  1. Zelf de woning opruimen en schoonmaken.
  2. De woning opruimen en schoonmaken met behulp van de GGD.
  3. Zelf een bedrijf inschakelen om de woning op te ruimen en schoon te maken.

In dit blog-artikel zullen we deze opties uitgebreid bespreken. Het doel is jou duidelijk maken welke opties er zijn, en welke optie het beste past bij jou situatie en persoonlijkheid.

Hulp bij vervuild huis
Voorbeeld van ernstig vervuilde woning.

Zelf opruimen en schoonmaken

Het zelf opruimen en schoonmaken van een woning is enkel een optie bij lichte vervuiling. De werkzaamheden kunnen door de bewoner uitgevoerd worden, of met behulp van vrienden, familie, kennissen etc.

Zware vervuiling is zo goed als onmogelijk om zelf op te ruimen. In de 10+ jaar dat wij deze werkzaamheden uitvoeren is het nog geen enkele keer voorgekomen dat een zwaar vervuilde woning door de bewoner zelf opgeruimd en schoongemaakt kon worden. Dit soort opdrachten zijn te complex om door een regulier persoon aan te pakken, ook met behulp van familie of vrienden. Externe, professionele hulp is daarom altijd benodigd.

Opruimen met behulp van de GGD

Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent de werkmethodes van de GGD. Ten eerste ruimt de GGD nooit zelf woningen op. Zij huren hiervoor externe bedrijven in. De bewoner krijgt hiervoor achteraf de rekening gepresenteerd.

Ten tweede zijn de bedrijven die door de GGD worden ingehuurd niet altijd gespecialiseerd in dit soort werkzaamheden. Om een voorbeeld te geven: wij werden vorig jaar door een GGD locatie benaderd voor een samenwerking. Zij werkten al jaren samen met een bouwbedrijf om de ontruiming- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Hier kwamen enorm veel klachten over binnen, logisch, het bouwbedrijf had niet de benodigde kennis en expertise om dit soort werkzaamheden uit te voeren. De GGD locatie vond onze prijzen echter te hoog, waarop zij de samenwerking met het bouwbedrijf hebben voortgezet.

Zo zijn er nog vele andere soortgelijke verhalen en situaties die wij hebben meegemaakt met verschillende GGD’s. Wees er daarom van bewust dat als de GGD je komt ‘helpen’, dit 1) niet kosteloos is, en 2) je niet altijd de meest geschikte partij over de vloer krijgt.

Ten derde kan de werkwijze van de bedrijven die door de GGD worden ingezet vaak zeer hardhandig zijn. Woningen worden vaak op zeer onattente wijze leeggeruimd, waarna mensen achteraf allerlei spullen missen en een zeer bittere nasmaak overhouden aan het gehele traject.

Indien er een melding binnenkomt over woningvervuiling, zal dit vaak bij de GGD neergelegd worden. Vaak komt de melding ook direct bij de GGD binnen. Bij lichte woningvervuiling zullen zij bijna altijd de bewoner zover proberen te krijgen dat hij of zij zelf de woning schoonmaakt. Dit staat bij de GGD bekend als een fase 1 vervuiling.

Bij een fase 2 vervuiling is het al wat ernstiger en spreekt de GGD over ‘ernstige vervuiling’. Er is vaak sprake van een levensbedreigende situatie en/of overlast voor omwonenden. Ook gedurende een fase 2 vervuiling probeert de GGD te bewoner bij het proces te betrekken.

Bij een fase 3 vervuiling is de woning dusdanig vervuild dat deze een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Er zijn tevens meerdere meldingen vanuit de omgeving binnengekomen. Er moet z.s.m. worden gehandeld. Vaak vindt er een gedwongen ontruiming en schoonmaak plaats.

Extreem vervuilde badkamer schoonmaken.

Zelf een bedrijf inschakelen

De derde optie is om zelf een bedrijf in te schakelen. Dit is zowel mogelijk bij lichte als zware vervuiling. Je kiest zelf een bedrijf uit waar jij mee wilt samenwerken, vraagt een offerte aan, en laat de werkzaamheden uitvoeren conform de gemaakte afspraken. Dit is altijd de beste optie.

Nu denk je misschien: als dit de beste optie is, waarom kiezen mensen er dan voor om met de GGD samen te werken? Het antwoord hierop is simpel: geld.

Als je zelf een bedrijf inschakelt moeten de kosten vaak in één keer betaald worden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kunnen deze enkele duizenden euro’s kosten en oplopen tot tien of twintig duizend euro. In sommige gevallen zelfs meer.

Zoals vermeldt huurt de GGD ook externe bedrijven in, welke gewoon moeten worden betaald net als wanneer jij zelf een bedrijf zou inschakelen. Echter is het bij de GGD zo dat zij de schuld initieel op zich nemen, waarna jij deze maandelijks terugbetaalt. Dit is dan ook het enige verschil tussen wel of niet met de GGD samenwerken.

Het voordeel is dat er gespreide betaling mogelijk is, maar er zijn ook nadelen. Ten eerste kom je in ‘het systeem’ terecht en wordt je bestempeld als woningvervuiler. Ten tweede zullen er routinecontroles uitgevoerd worden. Ten derde komen er allerlei hulpverleners en instanties over de vloer. En ten vierde verlies je zo goed als alle regie over de werkzaamheden.

Vanzelfsprekend vindt niet iedereen dit fijn. De meeste personen geven dan ook de voorkeur aan het zelf inschakelen van een bedrijf. Ze behouden alle regie, worden niet bestempeld als woningvervuiler, en kunnen op prettige en respectvolle wijze het traject doorlopen.

Hulp nodig bij de schoonmaak van een vervuilde woning? Neem dan contact op met Frisse Kater BV. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.

(Like ons op Facebook en deel s.v.p. dit artikel via social media zodat je anderen hiermee kunt informeren.)

Over Frisse Kater B.V.

FRISSE KATER is opgericht in september 2014 en gespecialiseerd in het reinigen van extreme & uitzonderlijke situaties. Wij opereren landelijk en zijn 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar. De resultaten van ons werk zijn meer dan indrukwekkend. In tegenstelling tot andere reinigingsbedrijven houden wij ons (bijna) uitsluitend bezig met de reiniging van extreme & uitzonderlijke situaties. Hierin zijn wij beslist uniek in Nederland. Door deze specialisatie kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen, en de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk, met een ongeëvenaarde standaard van kwaliteit en service.

T: 085 06 08 777 E: info@frissekater.nl