Je bent er vast al achter gekomen dat wanneer het op duivenwering aankomt er 1001 keuzes zijn, met diverse particuliere en professionele soorten duivenwering. Online kunnen we van alles bestellen op allerlei websites, maar hoe weet je nou precies welk product past bij jouw specifieke duivenprobleem?

Last van duivenpoep op uw balkon of elders? Bel voor een afspraak 085 06 08 777

Wat is het handigste om te doen? Schakel je een bedrijf in zoals de Frisse Kater om alle duivenpoep te verwijderen en daarna de duivenwering aan te brengen? Koop je zelf een product online op goed geluk met de hoop dat de duiven dan zullen wegblijven? Of negeer je het probleem in zijn totaliteit met de hoop dat de duiven vanzelf zullen vertrekken?

Het doel van dit blog-artikel is om meer helderheid te verschaffen over duivenproblematiek, en welke opties er zijn qua duivenwering voor diverse situaties. Ben je benieuwd naar de gezondheidsgevaren van duivenpoep? Lees dan ons eerdere artikel over dit specifieke onderwerp.

Dit is een zeer extensief artikel dat wij hebben onderverdeeld in diverse secties zodat je direct naar jouw specifieke situatie kan springen zonder de rest te hoeven lezen. Wij adviseren echter wel om op zijn minst alle algemene informatie door te nemen om een beter doordachte keuze te kunnen maken.

Laat ons al het duivenpoep verwijderen alvorens duivenwering te plaatsen.

Voordat we dieper ingaan op de soorten duivenwering is het belangrijk om het type duivenprobleem te specificeren waar je mee te maken hebt. Je moet namelijk eerst weten waarom de duiven aangetrokken worden voordat je er iets aan kan doen. Duivenproblematiek kan in twee categorieën onderverdeeld worden; 1) het overdag neerstrijken van duiven die de locatie gebruiken als een gunstige positie om van een voedselbron te kunnen profiteren. En 2) het ’s nachts neerstrijken / broeden waarbij de duiven de locatie gebruiken om op stok te gaan en / of te broeden. Het is niet gewoonlijk om beide problemen op één locatie te hebben, het is vaak het een of het ander.

Maar hoe kan je precies zien met welk probleem jij te maken hebt? Om hierachter te komen zal je de duiven enkele dagen moeten observeren. Zijn ze actief gedurende de gehele dag of enkel gedurende de ochtend en daarna weer een of twee uur voor schemer?

Als de meeste activiteit overdag plaatsvindt, en met name op hooggelegen gedeeltes van het gebouw (i.e. daken of vensterbanken en dakgoten op de bovenste verdiepingen), en de duiven zijn niet echt aanwezig na schemering of in het donker, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat je problemen hebt met overdag neerstrijkende duiven waarbij de duiven jouw locatie gebruiken als een gunstige positie om van een dichtbij zijnde voedselbron te profiteren.

Als er echter een toename is van duiven activiteit in de late namiddag of vroege avond en daarna weer tijdens de dageraad met minimale duiven activiteit gedurende de dag, dan is het waarschijnlijk dat de duiven gedurende de nacht op stok gaan of broeden op jouw locatie.

Nu je een beter idee hebt waarom duiven zich op jouw locatie bevinden, ben je in een betere positie om te besluiten wat je hiertegen gedaan wilt hebben in termen van duivenwering. We zullen nu dieper ingaan op beide problemen om het duivenprobleem verder te definiëren.

duivenwering

Typische vervuiling voor het overdag neerstrijken van duiven.

Het overdag neerstrijken van duiven

Ben je tot de conclusie gekomen dat jouw duivenprobleem zich voornamelijk overdag afspeelt, dan moeten we verder onderzoeken waarom de duiven juist door jouw gebouw worden aangetrokken. Waarom is dit belangrijk? Omdat als de duiven in de buurt van jouw locatie worden gevoed, de duivenwering mogelijk enkel zal leiden tot het verplaatsen van de duiven naar een ander gedeelte van het gebouw.

Met duiven is het altijd belangrijk om te weten dat welke handeling je ook uitvoert om duiven te weren, er altijd de kans bestaat dat je het probleem enkel verplaatst van het ene naar het andere gebied. Soms worden alle plekken van een gebouw afgeschermd en verplaatsen de duiven zich uiteindelijk naar het dak. Dit lijkt onschuldig, maar na verloop van tijd zullen de goten en regenpijpen vol komen te zitten met duivenpoep en nestmateriaal. Als je gebouw meer dan twee verdiepingen hoog is, dan kan het schoonmaken van de goten een dure opdracht zijn.

Er moet ook onderzocht worden of er in een nabije locatie de duiven niet door iets of iemand worden gevoed. De duiven kunnen bijvoorbeeld in een park gevoed worden of op de stoep nabij jouw gebouw. Het kan ook zo zijn dat er meerdere fastfood restaurants in de buurt zijn, en dat de duiven worden aangetrokken door het vuil dat deze gebouwen produceren. In al deze gevallen is het handig om de gemeente te bellen en het probleem te bespreken.

Als er in de nabije omgeving geen directe bron is waar de duiven voeden, dan bestaat er ook nog een grote kans dat een van de buren de duiven voedt in zijn of haar achtertuin of op het balkon. Vaak hebben buren geen idee van de problemen die het voeden van duiven met zich meebrengt voor de rest van de buurt.

duivenwering

Overduidelijk voorbeeld van een locatie die wordt gebruikt als broedplaats.

Het ’s nachts op stok gaan en broeden van duiven

Als je een probleem hebt met duiven die ’s nachts op stok gaan op je gebouw dan zal je eerst moeten identificeren waar de duiven zitten en of er bewijs is dat de duiven ook broeden. Vervolgens zal je moeten identificeren om hoeveel duiven het ongeveer gaat.

Wanneer duiven die ergens op stok gaan of broeden worden weggejaagd zal er altijd een oorzaak en gevolg zijn waarbij de duiven met spoed op zoek gaan naar een andere locatie. Je wilt dus voorkomen dat de duiven zich verplaatsen naar een ander gedeelte van het gebouw. Wanneer de optie van duivenwering dan ook wordt bekeken moet dit in zijn totaliteit gebeuren en niet enkel voor de directe plek van het probleem.

Het meest directe signaal van duiven die op stok gaan op de buitenkant van een gebouw (i.e. vensterbanken, horizontale pijpen, dakgoten, dakramen etc.) is dat er een enorme hoeveelheid vogelpoep aanwezig zal zijn. Wanneer duiven ’s nachts op stok gaan i.p.v. enkel overdag neerstrijken, zal de volume vogelpoep vaak immens zijn door het feit dat de duiven zich de gehele nacht op dezelfde locatie hebben bevonden.

Hou er ook rekening mee dat duiven haast nooit op de begane grond op stok zullen gaan of zullen broeden omdat ze hiermee zichzelf blootstellen aan aanvallen door mensen of katten. Als er zich dus een grote hoop duivenpoep op de grond begeeft, dan zal dit bijna altijd van bovenop naar beneden gekomen zijn. Ga er dan ook niet direct van uit dat de duiven zich ook daadwerkelijk op de plek van de bevuiling bevinden (i.e. een vensterbank op de begane grond) want vaak poepen ze van bovenaf, en zitten ze niet zelf op de desbetreffende locatie van het vuil.

LEES OOK: IS DUIVENPOEP GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID?

De beste manier om in te schatten hoeveel duiven er in / op je gebouw op stok gaan, en nog belangrijker, waar ze dit doen, is om het gebouw te inspecteren wanneer het donker is geworden en de duiven terug naar hun rustplaats keren. Loop rond en gebruik een goede zaklamp om de ruimtes zo gedetailleerd mogelijk te inspecteren. Duiven bevinden zich vaak op pijpen, vensterbanken, en architectonische kenmerken, maar zullen in het donker zelden te zien zijn op open daken of dakgoten. Dit is omdat duiven tijdens het rusten altijd op zoek gaan naar enige vorm van bescherming tegen de natuurlijke elementen, zelfs als het maar een simpel zeil op een balkon is.

Als er na de inspectie geconstateerd wordt dat er een aanzienlijke hoeveelheid duiven het gebouw gebruiken om op stok te gaan, dan is het verstandig om eerst met de buren van nabijgelegen gebouwen te overleggen voordat er duivenwering wordt geplaatst. Het kan namelijk zo zijn dat sommige of zelfs alle duiven zullen verhuizen naar een nabijgelegen gebouw.

Wanneer de gebieden zijn geïdentificeerd waar de duiven zich bevinden moeten deze worden schoongemaakt en worden afgeschermd met duivenwering. Het is hierbij belangrijk dat ook alle andere mogelijke plekken waar de duiven naartoe kunnen verhuizen worden beschermd met duivenwering. Gebeurt dit niet, dan bestaat er een grote kans dat de duiven direct verkassen naar een ander gedeelte van het gebouw.

Wanneer de inspectie van de buitenkant van het gebouw erop zit, is het tijd om de binnenkant van het gebouw te inspecteren voor mogelijke broedplaatsen. Als het pand verlaten of onbewoond is, dan moeten alle deuren en ramen geïnspecteerd worden om er zeker van te zijn dat er geen duiven naar binnen kunnen komen door bijv. gebroken ruiten.

Wanneer er met zekerheid vastgesteld kan worden dat het gebouw compleet beschermd is tegen het binnentreden van duiven, moeten het dak en de zolder worden geïnspecteerd. Vooral de zolderruimte is voor duiven een favoriete plek om op stok te gaan of te gebruiken als broedplaats omdat deze gewoonlijk droog is, bescherming biedt tegen de elementen en de duiven afschermt tegen mogelijke vijanden. Omdat duiven zolders met gemak kunnen binnenkomen door piepkleine openingen, moet de inspectie zeer grondig uitgevoerd worden.

duivenwering

Ideale beschutting voor duiven.

Duivenwering voor balkons

Duivenproblematiek speelt zich vaak af op balkons waarbij deze worden gebruikt als broedplaats of om op stok te gaan. Duiven worden aangetrokken door balkons omdat ze een excellente plek bieden om ’s nachts te broeden of op stok te gaan. Een balkon lijkt ietwat op een rotswand, welke de originele habitat van de duif was. Een balkon biedt echter een veel betere plek om op stok te gaan en te broeden dan een nauwe richel op een rotswand.

Het is niet gebruikelijk om meer dan één duiven paar te vinden op een balkon, hierdoor blijft het probleem vaak ook redelijk beperkt, in tegenstelling tot andere ruimtes. Wanneer een duif eenmaal toegang heeft tot een balkon is het zeer waarschijnlijk dat deze een nest zal gaan bouwen en het balkon zal gebruiken als broedplaats. Duiven bouwen normaliter hun nest op de balkonvloer, tenzij er een andere mogelijkheid is zoals een plantenbak of balkonstoel.

Duiven prefereren om hun nest van de grond af te bouwen, en als zij deze toch op de grond bouwen dan is het vaak in een hoek of afgeschermd stuk. Ze bouwen ook vaak nesten in kasten die op het balkon staan, of onder tafels en stoelen.

Als je zelf nog geen duivenprobleem hebt op je balkon, maar wel ziet dat de buren hier last van hebben, dan kan je het beste zoveel mogelijk spullen van het balkon verwijderen. Hoe minder spullen er op het balkon staan, des te minder mogelijkheden er zijn voor de duif om te schuilen. Hiermee zal het balkon uiteraard stukken minder aantrekkelijk worden als broedplaats.

Een duif zal zelden direct op de balkonvloer landen. Duiven landen vaak eerst op een hek, vensterbank of andere verhoging. De duif moet namelijk eerst het balkon inspecteren om er zeker van te zijn dat deze veilig is. Een duif zal bijvoorbeeld bijna nooit een balkon betreden als er mensen aanwezig zijn. De duif zal in de meeste gevallen eerst in een veilige zone landen om het balkon te inspecteren, pas als deze is goedgekeurd betreedt de duif het balkon. De enige uitzondering op deze regel is als het een woning betreft die lang onbewoond is geweest, of als de bewoner de duiven actief voedt of aanspoort om op het balkon te landen.

Belangrijk dus om te onthouden bij duivenwering is dat de duiven eerst iets moeten hebben om te landen alvorens ze het balkon betreden. Is er niks om op te landen, dan zullen zij het balkon ook minder snel gaan gebruiken om op stok te gaan of te broeden.

Een complete fysieke barrière zoals gaas of een net is uiteraard de beste optie om duiven te weren, maar verpest wel het uitzicht vanaf het balkon. Als dit je niet veel uitmaakt dan kan er het beste gekozen worden voor een dun roestvrij gaas of een nylon duivennet. De goedkope netten die gekocht kunnen worden bij ijzerwinkels of het tuincentrum zijn niet goed geschikt als duivenwering. Deze netten zijn namelijk te dun waardoor duiven erin vast kunnen komen te zitten. Dit type net zal ook zeer snel aftakelen waardoor het compleet ineffectief wordt. Als er een nylon duivennet gespannen wordt moet dit van professionele kwaliteit zijn met een maaswijdte van 50 mm. Indien er problemen zijn met grotere of kleinere vogels, dan moet er een net gespannen worden met een andere maaswijdte.

Wil je liever geen net spannen? Dan is er ook nog de optie om andere soorten duivenwering aan te brengen. Je zou bijvoorbeeld alle potentiële landingspunten op het balkon kunnen afschermen met duivenpinnen, en enkele centimeters boven de handleuning een draad kunnen spannen. Voor een succesvol resultaat is het wel belangrijk dat ALLE mogelijke landingspunten worden afgeschermd met duivenwering.

Duivenwering voor ramen en vensterbanken

Vensterbanken worden vaak door duiven gebruikt voor het ’s nachts op stok gaan en soms als gunstige rustplek om overdag voedselbronnen in de buurt te kunnen benutten. Het op stok gaan van duiven op vensterbanken kan vaak tot veel vervuiling en geluidsoverlast leiden. Gelukkig is dit gemakkelijk te verhelpen door duivenpinnen aan te brengen op de vensterbanken.

Soms komt het ook voor dat duiven een nest bouwen op een vensterbank, of een lege kamer binnentreden via een vensterbank en vervolgens in de kamer een nest bouwen. Het beschermen van vensterbanken is daarom geen overbodige luxe in de strijd tegen duiven. Een duif zal zelden direct een kamer invliegen, maar in 99.9% van de gevallen zal deze eerst op de vensterbank landen alvorens naar binnen te wandelen. Een vensterbank afgeschermd met duivenpinnen kan veel onnodige problemen voorkomen.

duivenwering

Extreme duivenoverlast in zolderruimte.

Duivenwering voor tuinen

De meeste duivenproblematiek begint in de tuin, meestal doordat een van de bewoners vogels voedt of dat dit bij een van de buren gebeurt. Duiven zijn niet agressief of gevaarlijk, maar kunnen wel voor veel overlast zorgen terwijl ze in de buurt wachten totdat de bewoner weer de vogels gaat voeden. Vaak verblijven duiven ook niet direct in de tuin waar het voedsel wordt verspreid, maar eerder bij een van de directe buren wat natuurlijk voor allerlei ergernissen kan zorgen.

Wanneer wilde duiven een tuin eenmaal hebben geïdentificeerd als gunstige voedplaats zal hun aantal dagelijks groeien, het is dan ook niet ongewoon om tussen de 100 en 200 vogelbezoeken per dag te hebben in een particuliere tuin bij een ongelimiteerde voedselvoorraad. Wanneer de duiven zich eenmaal comfortabel voelen in de tuin kunnen ze in de nabijheid van de tuin opzoek gaan naar mogelijke broedplaatsen of plekken om op stok te gaan. Dit is het moment waarop je echt een probleem begint te krijgen, en de buren waarschijnlijk klagend voor de deur staan. Wanneer duiven eenmaal op stok gaan of beginnen te broeden weet je dat ze het daar echt naar hun zin hebben, en vooral als er ook nog dagelijks voor een gratis ontbijt, lunch en avondeten wordt gezorgd.

Wanneer je merkt dat de duiven ook het eten beginnen in te pikken van de kleinere vogels moet er direct gestopt worden met het aanbieden van vogelvoer. Er mag gedurende 4 tot 6 weken helemaal geen voedsel meer aangeboden worden, waarna er weer voorzichtig begonnen kan worden. Echter, als er weer elke dag duiven komen aanvliegen dan moet er weer direct gestopt worden en langer worden gewacht. De duiven zullen uiteindelijk de tuin opgeven, maar als het probleem hardnekkig is zullen de duiven zeker nog enkele weken of zelfs maanden blijven rondhangen.

Helaas is er naast het aanbrengen van duivenwering, waar mogelijk, weinig te doen aan het probleem van duivenoverlast in de tuin. Het bestrijden van duivenoverlast wanneer de duiven eenmaal gewend zijn geraakt aan het dagelijkse voedingspatroon in de tuin is zeer lastig en kan voor veel stress zorgen bij zowel de bewoner(s) als buren.

Kamp je met grote hoeveelheden duivenpoep die je wilt laten verwijderen voor het plaatsen van duivenwering? Neem dan contact op met de Frisse Kater. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.

(Like ons op Facebook en deel s.v.p. dit artikel via social media zodat je anderen hiermee kunt informeren.)

Over Schoonmaakbedrijf Frisse Kater

FRISSE KATER is opgericht in september 2014 en gespecialiseerd in het reinigen van extreme & uitzonderlijke situaties. Wij opereren landelijk en zijn 24/7, 365 dagen per jaar inzetbaar. De resultaten van ons werk zijn meer dan indrukwekkend. In tegenstelling tot andere reinigingsbedrijven houden wij ons (bijna) uitsluitend bezig met de reiniging van extreme & uitzonderlijke situaties. Hierin zijn wij beslist uniek in Nederland. Door deze specialisatie kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen, en de persoonlijke aandacht geven die zij verdienen. Onze dienstverlening is altijd persoonlijk, met een ongeëvenaarde standaard van kwaliteit en service.

T: 085 06 08 777 E: info@frissekater.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ontvang de maandelijkse e-mail nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste Frisse Kater nieuws.