Desinfectie bij infectieziekten

Frisse Kater B.V. is dé specialist op het gebied van desinfectie.

Desinfectie bij infectieziekten

Frisse Kater B.V. | 10+ Jaar Ervaring | 085 06 08 777

Soms is enkel schoonmaken niet voldoende en moet een ruimte ook compleet of gedeeltelijk worden gedesinfecteerd. Denk bijvoorbeeld aan de desinfectie van kamers waar een MRSA patiënt is komen te overlijden, kantoren waar een persoon besmet met het coronavirus heeft gewerkt, of een passagiersvliegtuig waarbij een van de passagiers geïnfecteerd was met ebola.

Het zijn gebeurtenissen die gelukkig niet al te vaak voorkomen, maar wel allemaal werkelijke aanvragen die wij in het verleden binnen hebben gekregen. Alhoewel infectieziektes als ‘eng’ worden beschouwd is er geen reden voor paniek. Met de juiste bescherming en reinigingsmethode kan iedere ruimte weer naar een veilige status worden gebracht.

Wat houdt desinfectie in?

Voordat we gaan toelichten hoe wij onze opdrachtgevers van dienst kunnen zijn bij het desinfecteren van ruimtes willen we eerst kort uitleggen wat desinfecteren nou precies inhoudt. Wanneer men schrijft over desinfectie worden er allerlei woorden door elkaar heen gebruikt zoals schoonmaken, reinigen, ontsmetten, steriliseren en meer. Dit is verkeerd.

Wanneer we het hebben over schoonmaken, hebben we het over het ‘visuele’ vuil fysiek verwijderen. De nadruk ligt hierbij dus op het uiterlijk van een voorwerp of oppervlak. Echter, wanneer we spreken over desinfecteren, gaan we een stap verder. Het voorwerp is dan niet enkel meer ‘schoon’, maar ook hygiënisch omdat dit vrijgemaakt wordt van schadelijke bacteriën en virussen. De focus ligt niet enkel op het verwijderen van fysieke visuele vervuiling, maar ook op heb reduceren van onzichtbare micro-organismen en bacteriën tot een veilig niveau.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een oppervlak bijna altijd eerst schoongemaakt moet worden, alvorens het kan worden gedesinfecteerd.

Hoe kunnen wij helpen met desinfecteren?

Voor het desinfecteren van voorwerpen, kamers, ruimtes, panden, of voertuigen hebben wij diverse methodes beschikbaar. Soms is het voldoende om één van de technieken toe te passen, en soms moeten er meerdere achter elkaar worden toegepast voor het beste resultaat. Welke aanpak wij besluiten toe te passen is afhankelijk van diverse factoren en wordt per geval apart onderzocht.

Methode 1: Fysieke schoonmaak & desinfectie

Wanneer wij spreken over ‘fysieke schoonmaak & desinfectie’ bedoelen wij hiermee het fysiek in een ruimte sturen van onze schoonmaaktechnici om deze (grondig) onder handen te hebben. Er wordt eerst bepaald welke voorwerpen en oppervlakken behandeld moeten worden, waarna deze fysiek worden schoongemaakt met een neutraal detergent. Wanneer dit correct gebeurt kan de ruimte eigenlijk al schoon en veilig beschouwd worden. Echter, voor ‘extra’ zekerheid worden de voorwerpen en oppervlakken hierna ook behandeld met een desinfectiemiddel. Welk desinfectiemiddel en hoe wij deze toepassen is afhankelijk van de situatie.

Methode 2: Vernevelen

Soms is methode 1 niet genoeg, en moeten ruimtes of oppervlakken ook verneveld worden. Wat wij hiermee bedoelen is dat wij piepkleine druppels in de lucht vrijlaten die vervolgens op de diverse oppervlakken in de te behandelen ruimte landen. Er wordt een dunne laag van desinfectiemiddel overal op aangebracht welke vervolgens de bacteriën en virussen kan doden. Met deze methode kunnen tamelijk simpel grote oppervlakken worden behandeld.

Indien deze methode wordt toegepast moet men zich er wel van bewust zijn dat 1) alle materialen die beschadigd kunnen raken door vocht zoals papier en kunstwerken verwijderd moeten worden uit de ruimte, en 2) Dat alle elektrische apparaten bedekt moeten worden met plastic. De producten die worden afgedekt moeten vooraf met de hand worden schoongemaakt en ontsmet.

Methode 3: Chemische oxidatie

Het nadeel van fysiek ontsmetten is dat het erg tijdrovend kan zijn en ontzettend arbeidsintensief is. Daarnaast is de desinfectie enkel zo goed als de persoon die de desinfectie uitvoert. Het vernevelen van oppervlakken is kosten efficiënter, maar vaak zie je in de praktijk dat er fouten worden gemaakt omdat de verneveling niet evenredig plaatsvindt en niet alle oppervlakken worden ‘geraakt’. We willen hiermee niet zeggen dat het slechte methodes zijn, absoluut niet, maar het is belangrijk om altijd de voor- en nadelen te benoemen zodat er per situatie bepaald kan worden welke methode het beste is.

Naast het fysieke ontsmetten en het vernevelen, is het ook mogelijk om ruimtes machinaal te reinigen d.m.v. chemische oxidatie. Het voordeel hiervan is dat het vaak goedkoper en sneller is, en je er zeker van bent dat alle voorwerpen en oppervlakken worden aangepakt zonder exceptie (i.e. volledige dekking). Daarnaast laat het geen schadelijke chemicaliën achter, en kan het overal ingezet worden van kantoren tot aan scholen, en van vliegtuigen tot aan schepen.

Wat er simpel gezegd gebeurt tijdens een behandeling is dat de moleculaire structuur van het binnenklimaat wordt veranderd waardoor de chemische oxidatie kan plaatsvinden. Deze chemische oxidatie is als het ware een soort van superdesinfectiemiddel die alle bacteriën en virussen in de ruimte doodt die zowel op oppervlakken aanwezig zijn, als ook in de lucht zweven. Het doorboort celwanden van bacteriën, en tast de eiwitmantel van virussen aan, waarna de bacteriën niet meer kunnen overleven en de virussen zichzelf niet meer kunnen vermenigvuldigen. Oftewel, bacteriën, virussen en schimmels worden op een cellulair niveau compleet kapot gemaakt.

In tegenstelling tot andere desinfectiemethodes kent chemische oxidatie geen nadelen, het enige lastige eraan is dat de gebruiker van de techniek deze goed moet beheersen. Het succes van een behandeling is namelijk afhankelijk van correcte berekeningen m.b.t. de grootte van de te behandelen ruimte(s) en de kracht van de te gebruiken apparaten. Daarnaast moeten ook diverse omgevingsfactoren ingecalculeerd worden voor een succesvol resultaat.

Wij staan 24/7 klaar voor u. Welke methode, of combinatie van methodes het beste is voor uw specifieke situatie moet door een professional worden bepaald. Wij zijn 24/7 inzetbaar en voeren werkzaamheden uit voor families, als woningbouwvereniging en andere partijen. Wij staan klaar om te helpen, wacht dus geen moment langer. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier, of mail / bel ons direct via info@frissekater.nl of 085 06 08 777.